Tríptic caigudes d’altura. Sector serveis i administració pública

Tríptic que explica com evitar els principals perills de caiguda d’altura.

A Espanya cada any moren al voltant de 50 treballadors per cops a conseqüència de caigudes.

Cap sector d’activitat econòmica n’està exempt. Poc més de la meitat d’aquests accidents (55%) es donen a la construcció i la resta es reparteix en els sectors de serveis (27%), indústria (14%) i agrari (4%).

Els accidents mortals per caiguda es produeixen des de cobertes d’edificis i construccions (31%), escales de mà (22%), a través d’obertures horitzontals i verticals en edificis, construccions i àrees de circulació (14%), des de bastides (12%), plataformes mòbils d’elevació de persones (8%) i altres llocs en altura com instal•lacions, maquinària fixa, vehicles pesats, equips mòbils, arbres, etc. (12%).

 

R6E17043C
  • Fecha de publicación: 30/08/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento