Presentació

En iniciar-se un incendi és prioritari donar l’alarma. Seguidament cal actuar el més ràpid possible amb els mitjans d’extinció disponibles que siguin adequats i estiguin en bones condicions d’ús.

Dels diferents equips que es poden trobar, els extintors d’incendis són els equips millors de lluita contra el foc per als primers moments, quan comença un incendi i les possibilitats d’extingir-lo són elevades. Tot i que no existeixen estadístiques d’utilització, se sap de manera certa que són molts els conats d’incendis extingits cada any amb aquests equips senzills.

L’èxit de l’extinció del conat d’incendi està directament relacionat amb la disponibilitat de l’extintor adequat i la perícia de la persona que el fa servir. Aquest entrenament pràctic no és objecte d’aquesta Guia de selecció i instal·lació.

Per garantir l’eficàcia en l’extinció es requereixen unes condicions que cal considerar al moment de la selecció,  distribució i vida útil. D’aquesta manera es podrà garantir la seva utilitat per a la protecció de les persones i dels béns en els moments inicials d’un incendi.

Un extintor és adequat quan la seva eficàcia està relacionada amb el tipus de combustible o combustibles presents de l’àrea protegida, quan contingui la quantitat suficient d’agent extintor apropiat, quan sigui fàcil i disponible i, a més, estigui en condicions correctes de funcionament.

Malgrat la seva disponibilitat general, tant en l’àmbit laboral com en privat, és freqüent trobar situacions d’inadequació de l’agent extintor, o de l’eficàcia necessària. Encara més freqüentment, trobar-ho en un estat de conservació deficient i una accessibilitat incorrecta.

Per ajudar-lo en la selecció de l’extintor més adient a les seves necessitats i a la normativa sobre protecció contra incendis, exigible segons l’activitat que es desenvolupa en la seva empresa, posem a la seva disposició aquesta Guia per a la selecció, instal·lació, manteniment i ús dels extintors d’incendi, amb el propòsit de millorar el nivell de seguretat que proporcionen aquests equips contra incendis.

En proceso de actualización
P1E06008V07C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Profesionales de la prevención
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento