El glaucoma, una malaltia que afecta al nervi òptic al produir-se una elevació de la tensió intraocular, és la segona causa de ceguesa al món, segons l’Organització Mundial de la Salut OMS. S’estima que el 50% dels casos de glaucoma no estan diagnosticats.
R6E22307C
  • Fecha de publicación: 10/08/2022
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Infografías
  • Idioma: Catalán
Descargar documento