Presentació

Aquest manual pretén ser una guia orientativa per a la bona harmonització dels elements i els factors que intervenen en la conformació dels llocs de treball en què s’utilitzen equips informàtics de pantalla visualitzadora. L’objectiu passa per aconseguir evitar els trastorns i les molèsties de què se solen queixar els operadors que treballen davant d’ordinadors.

El RD 488/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips de pantalles de visualització de dades.

Aquesta publicació queda emmarcada dins del Pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social.

 

R1E17074C

  • Categorías: Riesgos
  • Fecha de publicación: 07/02/2018
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán