El treball en ordinadors de pantalla

Aquest manual pretén ser una guia orientativa per a la bona harmonització dels elements i els factors que intervenen en la conformació dels llocs de treball en què s’utilitzen equips informàtics de pantalla visualitzadora. L’objectiu passa per aconseguir evitar els trastorns i les molèsties de què se solen queixar els operadors que treballen davant d’ordinadors.

El RD 488/1997 estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips de pantalles de visualització de dades.

Aquesta publicació queda emmarcada dins del Pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social.

En proceso de actualización
R1E17074C
  • Fecha de publicación: 07/02/2018
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento