Presentació

Uns dels riscos més comuns i alhora present en moltes activitats laborals són els incendis. Per això és necessari desenvolupar les accions apropiades de prevenció i protecció perquè no es produeixi. Però, si desafortunadament es produeix, cal que estiguem preparats per a controlar-lo i minimitzar els danys, perquè no afectin principalment les persones, els béns i la continuïtat de les activitats.

Aquesta monografia ofereix informació bàsica i general sobre els factors que intervenen en produir-se un incendi i el seu desenvolupament. També dels perills a què poden estar exposades les persones pels efectes de la calor, la temperatura, el fum i les substàncies tòxiques que es desprenen en la combustió de materials.

De la mateixa manera, es tracten les distintes possibilitats de resposta, contemplades des d’un enfocament integral de seguretat contra incendis. Es desenrotllen les tècniques específiques de prevenció i els mètodes d’extinció en funció dels agents extintors disponibles. Finalmente, es completa fent una crida d’atenció envers la necessitat de comptar amb una organització de seguretat contra incendis, la qual es tradueix habitualment en l’elaboració i la implantació d’un pla d’emergència. I, s’indica el procediment a seguir, a l’hora d’utilitzar els extintors a partir de les dues classes de boques d’incendi equipades que existeixen.

Asepeyo pretén que aquesta publicació sigui una eina vàlida per a l’establiment dels criteris fonamentals de seguretat contra incendis a les empreses, i que contribueixi en la formació de les persones, les quals a dins les empreses s’encarreguen de prevenir-los i de lluitar-hi, fent possible el compliment de l’article 20 de la Llei 31/1995 de PRL.

Com ja és habitual, aquestes monografies són el resultat del treball del personal especialitzat de les diferents àrees de la Direcció de Prevenció d’Asepeyo.

En proceso de actualización
R1E93001V16C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento