Guia de bones pràctiques de seguretat en robòtica

La guia de bones pràctiques de seguretat en robòtica pren sentit desde el moment en que els robots estan presents  dins del nostre entorn, l’evolució tecnològica ha suposat un gran augment dels mateixos, donant suport a multitud de tasques i facilitant el treball  i el benestar de les persones.

Han passat d’estar tancats amb gàvies i reixes a col·laborar directament amb les persones, tot això gràcies a la gran evolució de la tecnologia.

Amb aquesta guia pretenem donar unas nocions bàsiques sobre la seguretat en robòtica.

Aquesta guia va dirigida a les persones responsables de seguretat,

R1E23340C
  • Fecha de publicación: 07/07/2023
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento