Presentació

Asepeyo, amb la publicació d’aquesta guia, pretén ajudar a reduir la sinistralitat i les greus conseqüències que generen els accidents laborals de caiguda d’altura. En especial volem posar el focus en sectors d’activitat que en moltes ocasions no són considerats com a sectors potencials de patir aquests accidents.

A Espanya aquesta sinistralitat genera més de 50 persones mortes cada any i moltes d’altres amb seqüeles que les incapaciten permanentment pel desenvolupament de la seva professió; també elevades pèrdues econòmiques per a les empreses i la societat en general. La meitat d’aquestes greus conseqüències es generen més enllà del sector de la construcció.

Molts d’aquests accidents succeeixen en el transcurs d’operacions puntuals de manteniment d’instal•lacions de climatització, neteja de vidres, reparacions de lluminàries, etc. Sovint les fan operaris d’empreses especialistes externes, no habituats o poc coneixedors de les instal•lacions de les empreses sol•licitants del servei.

Aquesta guia vol posar èmfasi i conscienciar de la importància de gestió preventiva d’aquestes situacions. Una gestió que s’inicia en el disseny de les instal•lacions, quan cal preveure com s’actuarà davant d’una possible avaria o manteniment.

Aquestes operacions caldria sempre analitzar-les en les avaluacions de riscos, tot i que no siguin percebuts com a llocs de treball permanents, habituals o inherents a la pròpia activitat de l’empresa.

Habitualment, aquestes operacions de manteniment solen realitzar-se molt puntualment, o tenen caràcter urgent, i realitzades per operaris poc o gens familiaritzats amb les instal•lacions. És cabdal assegurar una bona coordinació i planificació de les activitats, posant l’accent en el paper i les responsabilitats dels diferents actors que participen en aquestes operacions: l’empresa demandant del servei, l’executora del servei, i sobretot, s’ha de vetllar que el propi operari responsable de realitzar l’operació sigui coneixedor de les característiques dels elements estructurals i realitzar la tasca amb les mesures preventives adequades.

 

R1E16025C
  • Fecha de publicación: 21/06/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento