Què és el PIMEX?

És un sistema de captació sincronitzada d’imatges de vídeo i de dades de les exposicions a agents físics i químics de les feines que realitzen els treballadors, en temps real, que permet identificar les feines crítiques i estudiar la implantació de mesures preventives per controlar els riscos detectats.

Amb el PIMEX es poden mesurar:
– Partícules i aerosols (com a fracció inhalable).
– Gasos: CO2.
– Vapors orgànics amb potencial d’ionització inferior a 10,6 eV (PID).
– Temperatura, humitat relativa i soroll.

R6E18126C
  • Fecha de publicación: 27/08/2018
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento