Fullet Realidad virtual d’Asepeyo

Aquest fullet inclou totes les experiències de Realitat Virtual elaborades per Asepeyo per promoure les bones pràctiques preventives entre les empreses associades.

Què és la realitat virtual?

És una representació d’objectes i situacions mitjançant la tecnologia de simulació 3D. Aquesta immersió en nous escenaris creats en 3D ens permet una sensibilització d’un nivell  més alt.

Per què aplicar-la a la prevenció?

A través de la realitat virtual posem els empresaris i equips directius en situacions de risc laboral simulat per a sensibilitzar-los en matèria preventiva.

S6E19136V05C
  • Fecha de publicación: 04/12/2023
  • Categorías: Servicios
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento