Fulletó Manteniment de vehicles

Aquest tríptic elaborat per Asepeyo sobre recomenacions per fer un adequat manteniment als vehícles forma part d’una sèrie de fulletons de recomanacions de seguretat viària per tal de sensibilitzar a les empreses mutualistes.

Aquests fulletons s’emmarquen dins del pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social.

R6E16033C
  • Fecha de publicación: 08/03/2023
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento