Folleto Tecnologia MOCAP aplicada a la prevenció de tme en el treball

Asepeyo ha publicat el fullet sobre Tecnologia MOCAP aplicada a la prevenció de TME en el treball. Amb aquest document es pretén donar a conèixer el funcionament d’aquesta tecnologia i la seva aplicació en l’àmbit de la prevenció de trastorns musculoesquelètics a la feina.

Utilitat

La funció principal dels diferents tipus de tecnologies MOCAP (abreviatura de “motion capture”) és la monitorització dels moviments d’una persona durant una activitat determinada.

Per això el sistema utilitzat per Asepeyo registra 60 vegades per segon la postura de les articulacions de la persona monitoritzada, mentre aquesta du a terme una tasca en el seu lloc de treball real.

La interfície permet a l’usuari veure simultàniament els següents elements sincronitzats:

  • Vídeo de la tasca analitzada
  • Animació 3D dels moviments de la persona monitoritzada
  • Gràfiques d’amplitud de moviments de les articulacions de la persona monitoritzada

Funcionament

El funcionament de la tecnologia MOCAP es basa en la interacció dels tres següents elements:

  • Un model biomecànic humà escalable de 23 segments.
  • 17 sensors inercials (IMU), subjectes a sengles segments corporals mitjançant cintes i una samarreta. Aquests mesuren i transmeten a el sistema els canvis d’orientació d’aquests segments.
  • Algorismes de fusió, que relacionen els senyals emesos pels sensors amb els segments corporals.

I es completa el sistema amb una càmera de vídeo. La sincronització de les imatges de vídeo amb els senyals dels IMU permet relacionar cada fotograma de la tasca amb la corresponent postura corporal adoptada per la persona treballadora.

Aplicació

Les prestacions d’aquesta tecnologia faciliten l’anàlisi quantitativa dels moviments i postures requerits per dur a terme tasques d’elevada exigència física en llocs de treball reals.

Asepeyo l’utilitza per a prestar assessorament a les seves empreses mutualistes sobre el control de les causes de la incidència dels trastorns musculoesquelètics per moviments repetitius o postures forçades.

I al mateix temps s’està utilitzant per a l’elaboració de vídeos de casos de bones pràctiques implantades amb èxit en empreses associades. Pots accedir-hi al Portal de Prevenció d’Asepeyo.

Limitacions

Aquest sistema no mesura pressions ni forces aplicades sobre equips de treball, elements de mobiliari, maquinària o instal·lacions.

I tampoc mesura intensitats d’esforços musculars realitzats.Llavors per obtenir aquestes dades són necessaris altres tipus d’equips, tal com dinamòmetres, sensors de pressió, plataformes dinamomètriques, equips d’electromiografia o altres.

S6E21251C
  • Fecha de publicación: 26/04/2021
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento