Fitxa il·lustrada d’exercicis de colze i avantbraç

Aquesta fitxa il·lustrada d’exercicis d’escalfament (abans de la jornada laboral), pauses (durant la jornada laboral) i estiraments (després de la jornada laboral) forma part del conjunt de 3 fitxes que Asepeyo posa a disposició de les empreses associades amb exercicis senzills seleccionats per als sistemes espatlla, colze/avantbraç i canell/mà/dits, que poden ser de gran ajut per mantenir la salut de les extremitats superiors dels seus treballadors.

R6E20216C

  • Categorías: Riesgos
  • Fecha de publicación: 15/12/2020
  • Formato: Infografías
  • Idioma: Catalán