Codi bones pràctiques gestió PRL activitats de transport i repartiment domicili

L’activitat de repartiment de petita paqueteria fa temps que existeix. En un inici estava centrada en conductors professionals amb el repartiment amb petits camions i furgonetes, però amb la millora de les tecnologies de la informació i les comunicacions, s’ha produït un canvi d’hàbits de consum cap a la compra sense desplaçar-se. Primer va ser la venda de productes o serveis i en aquests últims anys, amb la crisi de la Covid-19 afectant els establiments de restauració i l’impuls del teletreball, el repartiment de menjar a domicili ha tingut un augment exponencial.

Per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l’àmbit de plataformes digitals, el 12 d’agost de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret llei 9/2021, d’11 de maig. Aquest, conegut popularment com la “Llei Rider”, estableix la presumpció de laboralitat de les activitats de repartiment o distribució, de qualsevol classe de producte o mercaderia, quan l’empresa exerceix les seves facultats d’organització, direcció i control, mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball, a través d’una plataforma digital.

La mútua Asepeyo, amb el seu constant interès per fomentar la prevenció de riscos laborals entre les empreses i els seus treballadors, ha recollit en aquest document aquells aspectes que han de tenir-se en compte en les activitats de distribució i repartiment a domicili per tal de garantir la seguretat, salut i benestar de les persones, amb l’objectiu comú de reduir la sinistralitat laboral viària, i tenir una ocupació de qualitat que garanteixi un treball digne i faci les empreses més competitives, saludables i sostenibles.

G1E22321C
  • Fecha de publicación: 16/12/2022
  • Categorías: Gestión
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento