BONES PRÀCTIQUES PER TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

El Document bones pràctiques per a treballs en espais confinats va dirigit als responsables de la prevenció de riscos laborals a l’empresa.

Pretenem donar a conèixer i difondre ,en què consisteixen unes bones pràctiques , perquè tot i que no siguem conscients d’això els espais confinats són presents en moltes activitats.

Un espai confinat posseeix les següents propietats:

 • Espai tancat amb obertures limitades d’entrada i sortida
 • Ventilació natural desfavorable, (presència de gasos, vapors o boires tòxiques, partícules combustibles en forma de pols, o inflamables, o existir una atmosfera pobra en oxigen)
 • No està dissenyat ni construït per a ser ocupat per persones.

EXEMPLES D’ESPAIS CONFINATS MÉS TÍPICS

 • cisternes
 • tancs
 • pous
 • clavegueres
 • soterranis
 • cubes
 • dipòsits
 • calderes
 • reactors químics
 • cellers i dobles fons de vaixells
 • furgons
 • sitges (farina, cereals, carbó, etc)
 • arquetes
 • túnels
 • conductes d’aire condicionat
 • fosses
 • galeries

Principalment les activitats més afectades són les de manteniment, neteja, emmagatzematges i reparació.

Una altra característica és que els pocs accidents que succeeixen en aquest àmbit, solen ser mortals o molt greus. En conclusió que són llocs potencialment perillosos, per això és fonamental per evitar els riscos:

 • Identificar els processos on es realitzin treballs en espais confinats.
 • L’establir la coordinació d’activitats.

 

PAUTES A SEGUIR

Seguidament definim:

 • Passos a seguir en treballs en espais confinats
 • Equip de treball necessari
 • Equip de protecció individual
 • Permís de treball
 • Ventilació
 • Dilució / impulsió
 • Extracció
 • Formació i ensinistrament
 • Vigilància de la salut
 • Rescat i auxili d’accidentats
 • Taula del percentatge d’oxigen en l’aire i símptomes en les persones
 • Taula de característiques dels gasos perillosos més habituals en recintes confinats

 

MÉS RECURSOS

R6E202014C
 • Fecha de publicación: 01/12/2020
 • Categorías: Riesgos
 • Formato: Pequeño formato
 • Idioma: Catalán
Descargar documento