Bones pràctiques per a la prevenció i el control dels accidents laborals viaris

El document Bones pràctiques per a la prevenció i el control dels accidents laborals vials descriu tots els recursos i productes que estan a disposició de les empreses mutualistes sobre bones pràctiques a l’àmbit de la Seguretat Viària.

S’hi exposen els objectius, el contingut i els recursos associats a la campanya «Plans de mobilitat, una necessitat a la vostra empresa. Sap vostè conduir en situacions imprevistes? A més, inclou també una descripció dels diferents productes que Asepeyo posa a disposició de les seves empreses mutualistes per sensibilitzar sobre bones pràctiques en seguretat viària, entre ells:

– Taller presencial amb el simulador de conducció.
– Accions e learning.
– Realitat virtual.
– Ulleres de simulació d’alcohol i drogues.
– Publicacions.

R1E23332C
  • Fecha de publicación: 18/04/2023
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento