Amb aquesta publicació, Asepeyo vol conscienciar de la magnitud del problema de les agressions verbals i físiques als centres sanitaris així com difondre les bones pràctiques a portar a terme per evitar aquestes situacions, sobretot entre els directius, caps de servei i personal amb responsabilitats preventives als centres esmentats, ja que son els col.lectius que amb les seves decisions poden incidir més en el camí d’erradicar aquesta problemàtica.

R1P20154

  • Fecha de publicación: 23/11/2021
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Español
Descargar documento