Presentem un conjunt de Bones Pràctiques que pretén donar pautes a les empreses i als col.lectius que hi treballen davant les agressions verbals i físiques dels usuaris dels serveis, ordenant-ho seqüencialment a partir de les recomanacions abans de l’incident, durant l’incident per acabar amb les bones pràctiques després de l’incident violent.
R6P20164

  • Categorías: Riesgos
  • Fecha de publicación: 22/11/2021
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Español