Recomanacions pràctiques per evitar accidents de circulació (in itinere i en missió)

Des del punt de vista laboral, un accident de trànsit es considera accident de treball en dues situacions concretes:

· Accident “en missió”. És l’accident que passa quan s’està treballant, és a dir, amb motiu d’un desplaçament obligatori pel fet d’acomplir una feina. Aquest tipus d’accidents afecta principalment els professionals del transport: conductors, transportistes, viatjants, etc.

Es divideixen en dos grups:
– Els que passen dins de l’empresa, per vies interiors (trasllats de persones i mercaderies d’una zona a l’altra).
– Els que passen a fora, en desplaçaments per la xarxa de carreteres.
· Accident in itinere. És l’accident que es produeix en el desplaçament del treballador/a en anar o tornar del seu domicili fins al lloc de treball i viceversa. Aquest tipus d’accident el regula l’article 115 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, Reial decret 1/1994 de 20 de juny.

Per a poder-se considerar un accident in itinere s’ha de tenir present que:
– El domicili d’on surt i torna el treballador/a ha de ser l’habitual.
– El camí recorregut ha de ser l’habitual.
– No es pot ni allargar ni interrompre voluntàriament el trajecte.

A mesura que la circulació per vies urbanes i carreteres es fa més intensa les possibilitats d’haver-hi accidents en el trajecte augmenten. Tot i pensar que conduïm o caminem amb seguretat, a vegades la realitat és una altra.

Aquests desplaçaments ocasionen cada any desenes de milers de sinistres que contribueixen a augmentar considerablement el nombre i el cost dels accidents de treball.

Aquest manual no aspira a descobrir res de nou, simplement pretén recordar les normes bàsiques de circulació que afecten els vianants, ciclistes, motoristes i automobilistes. Del fet de complir aquestes normes, en pot dependre la vida del treballador/a.

Aquesta publicació s’emmarca dins el Pla General d’Activitats Preventives de la Seguretat Social.

 

R1E16015V02C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento