Tríptic d'Asepeyo d'ajuda a empreses per a establir un programa de mesures de protecció contra el sol durant el treball

Presentació

Per a moltes activitats de lleure (platja, esquí, navegació, muntanyisme) estem sensibilitzats amb els riscos d’exposició al sol i es prenen mesures per a minimitzarlos.

Tanmateix, aquesta sensibilització no resulta ni tan evident, ni és habitual en l’àmbit de la feina establir un programa de mesures de protecció en les activitats que comporten molta exposició com ara la construcció, l’agricultura, el sector de serveis, el de seguretat, etc. Val a dir que els sectors d’activitat amb tasques a l’aire lliure representen cap a 400.000 treballadors de la població assegurada a Asepeyo.

Si es té en compte que estar-se més de quinze minuts al sol sense protecció ja s’associa com un efecte nociu per a la salut, hom pot estimar que vora un 20% la població activa pot trobar-se afectada per aquest risc. En un congrés sanitari celebrat a València al 2010 es va concloure que: “Dos de cada tres professionals sanitaris atenen pacients amb patologies relacionades amb l’exposició solar a la seva empresa. Tot i això només en el 58% dels casos, les empreses prenen mesures per a protegir els treballadors exposats al sol”.

Per tant, cal fer arribar tota la informació necessària per prendre unes mesures preventives senzilles i adequades a l’exposició avaluada i, mantenir un nivell de sensibilització en consonància, d’una banda amb el risc, i de l’altra amb els efectes potencials que les males pràctiques tenen per a la salut.

Aquesta monografia també està disponible en paper per a les empreses incloses en el Pla General d’Activitats Preventives de la Seguretat Social. Trobarà una relació de centres clicant aquí, on podrà demanar aquesta publicació.

 

R6E16028C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento