Per a tu i per a tothom, fes-ho! Una actitud preventiva salva vides

A Espanya hi ha més de 600.000 accidents de treball amb baixa mèdica cada any. D’aquests, 4.500 causen una lesió greu i 600 la mort del treballador.

El 75% dels treballadors que pateixen una lesió greu o mortal treballen en una instal·lació d’entre 1 i 50 treballadors.

Els accidents greus i mortals a la feina causen un gran patiment als treballadors i a les seves famílies. També causen danys significatius a l’empresa en aspectes clau com el tancament de l’activitat, sancions administratives, altes pèrdues econòmiques o reclamacions de responsabilitat penal o civil als seus propietaris.

Implementar eficaçment el Pla de Prevenció de Riscos Laborals a través dels seus instruments essencials, l’Avaluació de Riscos i la Planificació de l’activitat preventiva permet a les micro i petites empreses complir amb les seves obligacions i responsabilitats legals i millorar la competitivitat i els beneficis de la seva organització.

La campanya d’Asepeyo “Per a tu i per a tothom, fes-ho! Una actitud preventiva salva vides” es desenvolupa en el marc dels programes d’assessorament i difusió de bones pràctiques que Asepeyo ofereix específicament a les micro i petites empreses associades. Inclou accions d’informació, sensibilització i consultoria per a millorar la seguretat i la salut en el treball.

La prestació d’aquest servei, de caràcter confidencial, no suposa cap cost addicional per a l’empresa. El servei es realitza d’acord amb la planificació periòdica de l’activitat preventiva a realitzar per les mútues, establerta pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, en relació amb els destinataris i actuacions.

La present publicació informa a les empreses associades i a altres parts interessades sobre els passos a seguir per a participar en la campanya. També s’informa dels recursos que inclou, com són les accions d’informació, sensibilització i el servei de consultoria per millorar la seguretat i salut al treball.

S6E21278C

  • Fecha de publicación: 19/01/2022
  • Categorías: Servicios
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento