Què són els ototòxics?

Determinats compostos químics s’associen a un dany per a l’orella i per tant ototoxicitat. Estan implicats en una reducció de la capacitat auditiva dels treballadors.

Conèixer l’efecte i ser capaços de detectar i establir la possible presència de les substàncies esmentades és clau per a la prevenció de possibles efectes adversos. Fonamentalment els ototòxics es poden incorporar a través d’alguns medicaments o de contaminants presents a l’àmbit laboral.

Aquest document explica la ototoxicitat de certs productes o medicaments. Conté també els llistats de potencials substàncies ototòxiques. Es justifica la necessitat d’evitar exposicions laborals a soroll elevades en presència de substàncies ototóxiques.

 

R6E22291C

  • Fecha de publicación: 02/03/2022
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento