Llibre L’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral

Està demostrat que el consum d’alcohol i altres drogues en l’àmbit laboral implica un increment de les possibilitats de patir un accident, tant en el mateix lloc de
feina com en els desplaçaments.

En el marc del Pla general d’activitats preventives, i fruit de la col·laboració entre Grup ATRA i Asepeyo, presentem aquesta publicació. És el resultat de la necessitat detectada i contrastada de preveure les situacions no desitjades que es produeixen en l’àmbit laboral quan s’hi fan consums problemàtics de drogues i de donar-hi resposta. No ens ho plantegem només com una necessitat, sinó també com una oportunitat.

Aquestes situacions generen desconcert, preocupació i tensió i afecten el rendiment, la productivitat i el clima laboral.

Si aquest manual veu la llum és perquè al món empresarial actual hi ha una sensibilització i una predisposició a fer front al problema i a buscar solucions que no penalitzin les persones treballadores, sinó que contribueixin a la recerca de la resposta més adequada.

La prevenció de les addiccions és possible i necessària i, tenir respostes d’actuació previstes, consensuades i conegudes per tots els actors, és imprescindible.

No podem oblidar que l’entorn laboral també és un espai de detecció i actuació que, a més, repercuteix en benefici de la societat perquè millora la salut de les persones.

Aquest manual vol ser una guia que aporti informació sobre conceptes bàsics de drogodependències i alhora orienti sobre la manera d’afrontar la problemàtica si aquesta es dona en el lloc de treball.

  • Fecha de publicación: 03/02/2021
  • Categorías: Campañas
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento