Presentació

Aquesta guia està dedicada a la planificació de l’activitat preventiva. Conjuntament amb l’avaluació dels riscos laborals constitueix un instrument essencial per a la gestió i l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

La protecció eficaç dels treballadors requereix de controls adequats sobre els riscos laborals. Si l’avaluació dels riscos laborals posa de manifest la necessitat d’adoptar mesures preventives, l’objecte de la planificació de l’activitat preventiva és assolir que s’adoptin les mesures i que aquestes esdevinguin realment efectives.

Entre les prestacions i els serveis atribuïts a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social hi ha la realització d’activitats preventives a favor dels empresaris associats i dels treballadors que d’ells depenen. Aquestes activitats preventives es desenvolupen d’acord amb la planificació que estableix periòdicament la Seguretat Social, la qual inclou, de manera prominent, tot de programes d’assistència i assessorament per a la petita i mitjana empresa (PIME).

L’acció d’assessorament extern a l’empresa, dirigida a la millora del control dels riscos laborals, sigui la que sigui la naturalesa de l’acció i de l’entitat que fa el servei, no s‘hauria de fer de forma aïllada o desvinculada als processos i procediments establerts a l’empresa per a dur a terme les avaluacions de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva.

La gestió preventiva de l’empresa no pot ser concebuda sense considerar el marc legislatiu. Per això la finalitat d’aquesta guia, adreçada específicament a la PIME, és millorar el coneixement i la comprensió dels requisits legals relatius a la planificació de l’activitat preventiva. Aquest coneixement previ de la normativa és condició necessària per aconseguir l’efectivitat de l’assessorament rebut.

Tot i que hauria pogut ser possible englobar l’avaluació i la planificació en una única publicació, atesa la seva estreta relació, s’ha optat, finalment, a respectar el tractament diferencial que així els atorga la mateixa normativa. És molt recomanable consultar ambdues guies de manera conjunta i, molt especialment, els apèndixs dedicats als conceptes i altres recursos disponibles en aquest àmbit.

 

G1E16021C

  • Categorías: Gestión
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán