Guia d'Asepeyo dedicada al pla de prevenció de riscos laborals

En què el pot ajudar aquesta guia?

El pla de prevenció de riscos laborals, juntament amb l’avaluació dels riscos i la planificació de l’activitat preventiva (els seus dos instruments essencials), és l’element central de la gestió de l’empresa. La seva finalitat és aconseguir la integració de la prevenció en l’organització i la protecció eficaç de la seguretat i salut dels treballadors.

L’elaboració i aplicació del pla ha de complir amb els requisits legals establerts per la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) i pel Reglament dels serveis de prevenció (RSP).

En l’articulat d’aquestes dues disposicions, els requisits legals s’entrellacen entre si i amb altres obligacions preventives. Aquest fet dificulta la seva identificació i comprensió, i, per això, la seva aplicació.

Aquesta publicació és una guia d’ajuda a l’empresa per al compliment dels requisits legals aplicables al pla de prevenció de riscos laborals, entenent-se el pla com un element en si mateix.

És a dir, queda fora de l’abast d’aquesta guia el desglossament dels requisits legals aplicables a cadascuna de les activitats que formen part del pla:

 • Avaluació dels riscos i la planificació de la prevenció
 • Control de les condicions de treball i de l’activitat dels treballadors
 • Actuació davant els canvis
 • Formació i la informació
 • Vigilància de la salut
 • Actuacions davant d’emergències
 • Investigació dels danys per a la salut
 • etc.

Les activitats del pla són objecte d’altres guies d’ajuda específiques. Especialment es recomana l’aplicació de la guia conjuntament amb les guies d’Asepeyo dedicades a l’Avaluació dels riscos laborals i a la Planificació de l’activitat preventiva.

La guia està dirigida a empresaris, personal amb funcions de direcció i a especialistes en prevenció de riscos, molt especialment de microempreses i PIME.

També la guia pot ser útil com a recurs als treballadors i el seus representants, als professionals i a les entitats externes a l’empresa en la tasca de formació, informació i assessorament, i, a tothom qui tingui interès a millorar els coneixements en aquest àmbit.

Més enllà d’un compliment de mínims de la normativa, la guia s’hauria d’utilitzar com a recurs per establir i implantar, mantenir i millorar contínuament el sistema de gestió de la prevenció de l’empresa.

 

G1E16019C
 • Fecha de publicación: 07/03/2018
 • Categorías: Gestión
 • Formato: Guías y manuales
 • Idioma: Catalán
Descargar documento