Guia d'Asepeyo d'ajuda a empresaris i treballadors en el procés d’elaboració i implantació de plans de mobilitat

Presentació

Aquesta guia s’elabora en el marc del pla general d’activitats preventives a aplicar per les mútues colaboradores amb la Seguretat Social i pretén conscienciar les empreses mutualistes sobre la situació actual en l’àmbit de la mobilitat.

Les tendències presents al nostre entorn evidencien les maneres de desplaçar-se per motius de treball. En les últimes dècades, han anat evolucionat cap a formes ambientalment més insostenibles i aquesta situació ha de tenir un punt d’inflexió. Cal modificar les tendències de mobilitat actuals, afavorint un ús més racional i eficient del vehicle privat i potenciant altres formes de desplaçar-se que siguin més sostenibles, com el transport col·lectiu, la bicicleta o anant a peu.

Guia per a l’elaboració i la implantació de plans de mobilitat a l’empresa

Per tant, amb aquest document es pretén ajudar empresaris i treballadors en el procés d’elaboració i implantació dels plans de mobilitat, tot destacant els avantatges que pot aportar a les organitzacions, les quals milloraran entre altres ràtios les estadístiques d’accidentalitat en missió o anant i tornant de la feina, o els nivells d’absentisme, augmentant, a més, la motivació dels empleats. Al seu torn, es poden aconseguir millores per a la societat en general, participant activament en la reducció de la contaminació ambiental o en la recuperació de l’espai públic, com a conseqüència de la disminució del trànsit rodat.

 

R1E16030C
  • Fecha de publicación: 07/03/2017
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento