Guia d'Asepeyo dedicada a l'avaluació dels riscos laborals

Presentació

La protecció eficaç dels treballadors requereix uns controls adequats dels riscos laborals. La finalitat de l’avaluació dels riscos laborals és determinar si els controls són suficients i adequats, d’aquí la seva importància. No és possible un tractament del risc efectiu si l’avaluació utilitza recursos i procediments inadequats.

Guia Avaluació dels riscos laborals

Aquesta guia està dedicada a l’avaluació dels riscos laborals. Conjuntament amb la planificació de l’activitat preventiva, constitueix un instrument essencial per a la gestió i l’aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.

Entre les prestacions i els serveis atribuïts a les Mútues hi ha la realització d’activitats preventives a favor dels empresaris associats i els seus treballadors. Aquestes activitats preventives es desenvolupen d’acord amb la planificació que estableix periòdicament la Seguretat Social, que inclou programes d’assistència i assessorament dirigits a la PIME.

L’acció d’assessorament extern a l’empresa, dirigida a la millora del control dels riscos laborals, sigui la que sigui la naturalesa de l’acció i de l’entitat que fa el servei, no s‘hauria de fer de forma aïllada o desvinculada als processos i procediments establerts a l’empresa per a dur a terme les avaluacions de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva.

La gestió preventiva de l’empresa no pot ser concebuda sense considerar el marc legislatiu. Per això la finalitat d’aquesta guia, dirigida específicament a la PIME, és millorar el coneixement i la comprensió dels requisits legals relatius a l’avaluació dels riscos laborals. Aquest coneixement previ de la normativa és condició necessària per aconseguir l’efectivitat de l’assessorament ofert.

Tot i que es possible englobar avaluació i planificació en una única publicació, atesa la seva estreta relació, s’ha optat a respectar el tractament diferencial que els atorga la normativa. És molt recomanable consultar ambdues guies de manera conjunta i, molt especialment, els apèndixs dedicats als conceptes i altres recursos disponibles en aquest àmbit.

 

G1E16020C
  • Fecha de publicación: 07/03/2018
  • Categorías: Gestión
  • Formato: Cuestionarios
  • Idioma: Catalán
Descargar documento