Fulletó Recomanacions de Seguretat viària

Aquest tríptic elaborat per Asepeyo exposa les principals recomenacions per una coducció segura i forma part d’una sèrie de fulletons de recomanacions de seguretat viària per tal de sensibilitzar a les empreses mutualistes.

Aquests fulletons s’emmarquen dins del pla general d’activitats preventives de la Seguretat Social.

R6E16031C
  • Fecha de publicación: 08/03/2023
  • Categorías: Riesgos
  • Formato: Pequeño formato
  • Idioma: Catalán
Descargar documento