Introducció

Asepeyo, en el marc d’actuacions del Pla General d’Activitats del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, ha creat un gran espai destinat a la recerca en prevenció de riscos laborals per al desenvolupament d’eines i continguts innovadors, per ajudar les empreses en la reducció de la sinistralitat laboral.

Aquestes instal·lacions, situades a Sant Cugat del Vallès, compten amb més de 1.200 m2, i s’hi poden trobar espais orientats a la recerca amb determinats equips, al desenvolupament de continguts, o a l’anàlisi de l’impacte que generen les últimes tecnologies en l’àmbit de la prevenció.

La seva principal funció és desenvolupar projectes innovadors per a la sensibilització en prevenció de riscos laborals, amb un enfocament atractiu per als equips directius i prevencionistes de les empreses.

  • Fecha de publicación: 28/11/2018
  • Categorías: Servicios
  • Formato: Guías y manuales
  • Idioma: Catalán
Descargar documento