Descripció dels factors de risc associats a l´us de drons a l´entorn laboral i proposta de mesures correctores.