Vídeo sobre l’ AIS d’Asepeyo en què descobrirem quines són les funcions principals, les competències i habilitats que t’ajudaran a obtenir la integració de la prevenció en l’empresa.

Està composta per 6 mòduls independents que poden desenvolupar-se com una sola unitat o , sempre juntament amb el primer mòdul, realitzar cadascun dels diferents mòduls segons les teves necessitats.

Dirigir equipos integrando la prevención. Habilidades para mandos intermedios.